Upravit stránku
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. ZDEMAR RD SLOVAKIA, s. r. o., všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá ZDEMAR RD SLOVAKIA, s. r. o., s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým v § 5 ods. 2 písm. b) a v § 5 ods. 6.