Upravit stránku

Úspešne sme zahájili projekt s názvom ZDEMAR – rozvoj kompetencií ľudských zdrojov spoločnosti. Projekt, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EU, si kladie za ciel za pomoci pestrej škály vzdelávacích aktivít, skvalitniť kompetencie vybraných jedincov. Primárne sa zameriava na dve kľúčové skupiny zamestnancov. Kolegovia na ekonomickom oddelení absolvujú odborné školenia v oblasti obecných IT zručností so zameraním na MS Excel a potom školenia už zameraná priamo na prehĺbenie znalostí ekonomického smeru. Druhá skupina vybraných zamestnancov sa bude v nadchádzajúcich 12 mesiacov zdokonaľovať v oblasti soft skills. Vybrané témy mieria na príklad do oblasti emočnej inteligencie, riešenia konfliktov či leadershipu.
Máme sa isto na čo tešiť. Veríme, že vzdelávanie je kľúč k ďalšiemu rozvoju našej spoločnosti.